Održavanje javnih površina

Print Friendly, PDF & Email

Komunalno gospodarstvo Bistra d.o.o. održava javne površine na području Općine Bistra.

Pod održavanje javnih površina podrazumijeva se:

  • košnja travnatih površina;
  • osnivanje novih, te sanacija postojećih zelenih površina;
  • sadnja i održavanje sezonskog cvijeća, trajnica, ruža, grmlja, živica , drveća;
  • održavanje parkovne opreme (klupe, košarice, stupići, žardinjere);
  • održavanje dječjih igrališta;
  • čišćenje snijega po nogostupima, pješačkim prijelazima, autobusnim stajalištima;
  • prigodna uređenja Općine (zastave, božićni i uskršnji ukrasi);
  • održavanje čistoće svih javnih površina;
  • održavanje nerazvrstanih cesta.

Za održavanje javnih i zelenih površina, uz stalno zaposlene djelatnike, raspolažemo i s potrebnom mehanizacijom – kosilicama, traktorima i komunalnim vozilom s priključcima za razne namjene, kao i drugom sitnom mehanizacijom. Radovi na održavanju čistoće javnih površina traju neprekidno tijekom cijele godine, bez obzira na godišnja doba i vremenske uvjete.