Javna nabava

Print Friendly, PDF & Email

Sukladno odredbama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20), naručitelj Vodovod i odvodnja Bistra d.o.o. ustrojio je Registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kn te ga je objavio u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu Registar ugovora i okvirnih sporazuma te Plan nabave preuzeti na internetskoj adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

 

2020.

 

2019.

2018.

2017.

2016.

2015.

2014.

2013.