Zimska služba

Print Friendly, PDF & Email

Komunalno gospodarstvo Bistra d.o.o. obavlja radove održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Bistra. Radovi održavanja u zimskom razdoblju su svi oni radovi koji su neophodni za održavanje prohodnosti cesta i sigurno odvijanje prometa uz upotrebu zimske opreme.

Komunalno gospodarstvo Bistra d.o.o. raspolaže sa mehanizacijom te ljudstvom za obavljanje poslova održavanja nerazvrstanih cesta na području Općine Bistra u zimskim uvjetima.