Pravo na pristup informacijama

Print Friendly, PDF & Email

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu informacijama, međunarodnim ugovorima i Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Cilj Zakona o pravu na pristup informacijama je omogućiti i osigurati ostvarivanje stavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, kao i na ponovnu uporabu informacija fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama temelji se na načelima javnosti, slobodnog pristupa uz ograničenja propisana zakonom, načelima pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacije, načelu jednakosti i načelu raspolaganja informacijom.

Zakon o pravu na pristup informacijama daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, na jednak način i pod jednakim uvjetima pravo na pristup informacijama.

Stoga, Komunalnog gospodarstvo Bistra d.o.o. kao tijelo javne vlasti, postupajući u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama na svojoj internetskoj stranici objavljuje i čini dostupnima potpune i točne informacije koje se odnose na naše područje rada.

Pravo na pristup informaciji ostvaruje se podnošenjem zahtjeva za pravo na pristup informacijama (koji se nalazi u nastavku). Komunalno gospodarstvo Bistra d.o.o. će o zahtjevu za pristup informaciji odlučiti najkasnije u roku od 15 dana od dana podnošenja urednog zahtjeva.

Svaki korisnik ima pravo na ponovnu uporabu informacija u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama.

U svrhu ponovne uporabe informacija Komunalno gospodarstvo Bistra d.o.o. će učiniti svoje informacije dostupnima u elektroničkom obliku kad god je to moguće i primjereno.

Protiv rješenja o odbijanju zahtjeva za pristup informaciji i ponovnu uporabu, podnositelj zahtjeva može izjaviti žalbu Povjereniku za informiranje, a protiv rješenja Povjerenika za informiranje postoji mogućnost podnošenja tužbe Visokom upravnom sudu Republike Hrvatske

Obrazac – 2 – Zahtjev za pristup informacijama

Obrazac – 3 – Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Obrazac – 4 – Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Službenik za informiranje

Žalba protiv rješenja ponovna uporaba informacija

Žalba protiv rješenja pristup informacijama

Žalba šutnja uprave ponovna uporaba informacija

Popis zakona

 

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama