Kontakt

Print Friendly, PDF & Email

Komunalno gospodarstvo Bistra d.o.o.

Bistranska 98, Poljanica Bistranska, 10 298 Bistra

Centrala:

Tel.: 01 3390 461

Fax: 01 3390 461

e-mail: komunalnogospodarstvo@bistra.hr

Računovodstvo:

Tel.: 01 3390 461

e-mail: neva.majzec@bistra.hr

Groblje:

Tel: 01 3390 461

e-mail: neva.majzec@bistra.hr

Pravni referent:

Tel.: 01 3390 461

e-mail: antonija.matic@bistra.hr