Javna nabava

Print Friendly, PDF & Email

Sukladno odredbama Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20), naručitelj Komunalno gospodarstvo Bistra d.o.o. ustrojio je Registar ugovora i okvirnih sporazuma za predmete nabave čija je vrijednost bez PDV-a jednaka ili veća od 20.000,00 kn te ga je objavio u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH. Zainteresirani gospodarski subjekti mogu Registar ugovora i okvirnih sporazuma te Plan nabave preuzeti na internetskoj adresi: https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

20-1522-3 – PLAN POSLOVANJA ZA 2021.

Komunalno gospodarstvo Bistra d.o.o. temeljem stavka 3. članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.: 120/16) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Komunalno gospodarstvo Bistra d.o.o., Poljanica Bistranska, Bistranska 98, 10298 Bistra priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave: Radovi na izgradnji II. faze mjesnog groblja u Poljanici Bistranskoj.

Sukladno stavku 3. članka 198. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine br. 120/16 ) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja ( 27. travnja – 2. svibnja 2018. g.) zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i slično mogu dostaviti putem EOJN ili na adrese elektroničke pošte navedene u Dokumentaciji o nabavi, zaključno do 2. svibnja 2018. g.

Nacrt Dokumentacija o nabavi, NMV-1-18

Troškovnik-NMV-1-18

Izvješće o prethodnom savjetovanju, NMV-1-18

17-1580-1 – Pravilnik o jednostavnoj nabavi

PLAN NABAVE 2020.

5. izmjene i dopune plana nabave

4. izmjene i dopune plana nabave

3. izmjene i dopune plana nabave

2. izmjene i dopune plana nabave

1. izmjene i dopune plana nabave

PLAN NABAVE 2019

7. izmjene i dopune plana nabave

6. izmjene i dopune plana nabave

5. izmjene i dopune plana nabave

4. Izmjene i dopune plana nabave

3. izmjene i dopune plana nabave

2. izmjene i dopune plana nabave

1. Izmjene i dopune plana nabave

PLAN NABAVE 2018

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa

Pravilnik o jednostavnoj nabavi

Objašnjenje dokumentacije o nabavi NMV-2-18

Troškovnik, NMV-2-18, bager

Dokumentacija o nabavi – Nabava bager NMV-2-18

276-18-1 – 1. izmjene i dopune plana nabave

PLAN NABAVE 2018

Registar ugovora 2018

Pravilnik o postupku nabave bagatelne vrijednosti

II. izmjena Plana nabave za 2017. Kgb

I. izmjena Plana nabave za 2017.g.

Plana nabave za 2017. – KGB

II. Izmjene Plana nabave za 2016. – KGB

I. Izmjena plana nabave za 2016. – KGB

PLANA NABAVE ZA 2016 – KGB

III. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015 – KGB

II. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015 – KGB

I. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE ZA 2015 – KGB

PLANA NABAVE ZA 2015 – KGB

III izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu

II izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu

I izmjene i dopune Plana nabave za 2014. godinu

PLAN NABAVE ZA 2014 – KGB

PLANA NABAVE ZA 2013 – KGB

PLAN NABAVE ZA 2012 – KGB

Obavijest o sprječavanju sukoba interesa