Groblje

Print Friendly, PDF & Email

Komunalno gospodarstvo Bistra d.o.o. obavlja poslove održavanja groblja u Poljanici Bistranskoj, što uključuje poslove košnje trave, orezivanja živice i drveća, sadnje ukrasnog bilja i drveća, održavanje staza te niz drugih pomoćnih poslova. Također obavlja poslove ukopa pokojnika, te nudi uslugu angažiranja nosača posmrtnih ostataka pokojnika od mrtvačnice do grobnog mjesta. U djelokrug poslova koje obavlja je i održavanje mrtvačnice i prostora za ispraćaj pokojnika.

Uz navedeno, Komunalno gospodarstvo Bistra d.o.o. obavlja i niz administrativnih poslova vezanih uz prodaju grobnih mjesta, izdavanja dozvola za izgradnju i rekonstrukciju spomenika na grobnim mjestima, izdavanje dozvola za ukop, vođenje grobnog očevidnika, izdavanje odgovarajućih potvrda potrebnih za ostavinsku raspravu itd.

Groblje u Poljanici Bistranskoj opremljeno je sa svom potrebnom infrastrukturom što uključuje električnu i vodovodnu mrežu. Brinemo se o groblju kroz održavanje i uređenje zelenih površina, nasada, pješačkih staza, čišćenje i odvoz smeća. Za odlaganje smeća postavljene su prilagođene posude i kontejneri.

 

 

Pravila ponašanja na groblju

Opći uvjeti isporuke usluge komunalne djelatnosti ukopa pokojnika unutar groblja