POST

NMV-1/18 Javna nabava radova na izgradnji II. faze mjesnog groblja u Poljanici Bistranskoj

Print Friendly, PDF & Email

Komunalno gospodarstvo Bistra d.o.o. temeljem stavka 3. članka 198. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.: 120/16) opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora stavlja na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima.

Komunalno gospodarstvo Bistra d.o.o., Poljanica Bistranska, Bistranska 98, 10298 Bistra priprema provedbu otvorenog postupka javne nabave za predmet nabave: Radovi na izgradnji II. faze mjesnog groblja u Poljanici Bistranskoj.

Sukladno stavku 3. članka 198. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine br. 120/16 ) javni naručitelj je obvezan prije pokretanja otvorenog ili ograničenog postupka javne nabave za nabavu radova ili postupka javne nabave velike vrijednosti za nabavu robe ili usluga staviti opis predmeta nabave, tehničke specifikacije, kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta, kriterije za odabir ponude i posebne uvjete za izvršenje ugovora na prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u trajanju od najmanje pet dana.

Za vrijeme trajanja prethodnog savjetovanja ( 27. travnja – 2. svibnja 2018. g.) zainteresirani gospodarski subjekti komentare, prijedloge, mišljenja i slično mogu dostaviti putem EOJN ili na adrese elektroničke pošte navedene u Dokumentaciji o nabavi, zaključno do 2. svibnja 2018. g.

 

Nacrt Dokumentacija o nabavi, NMV-1-18

Troškovnik-NMV-1-18